CSRG

W BYTOMIU

Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego

Do zadań Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego należy m.in.:

  • niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i wykonywanie prac profilaktycznych, przy pomocy dyżurujących zastępów dla grup zakładów górniczych
  • utrzymywanie stałej gotowości stanowiących wyposażenie OSRG środków technicznych do prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych
  • organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu ratownictwa górniczego
  • przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu ratownictwa górniczego
  • utrzymywanie w należytym stanie komór ćwiczeń (wyrobisk podziemnych) w OSRG.