CSRG

W BYTOMIU

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółek oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022.01

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku

Ogłoszenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020.02

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku