CSRG

W BYTOMIU

Członkostwo w innych organizacjach

Z inicjatywy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w 2001 roku powołano Międzynarodowy Zespół ds. Ratownictwa Górniczego (International Mines Rescue Body). Porozumienia o współpracy podpisali przedstawiciele 9 krajów: Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Rumunii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji i Polski, USA. Dziś IMRB zrzesza 22 państwa. Zadaniem zespołu jest propagowanie działalności służb ratownictwa górniczego.

 

 

 

Aktualnie IMRB zrzesza 22 kraje ze wszystkich kontynentów. Polska, jako jeden z sygnatariuszy zawarcia porozumienia, uczestniczy aktywnie we wszystkich posiedzeniach Zespołu. Ostatnie posiedzenie odbyło się w pierwszych dniach września 2017 r. w Rosji.